Naturalisatieceremonie

15 december is de Nationale Naturalisatiedag in Nederland. Veel gemeenten vieren op deze dag een naturalisatieceremonie. Andere gemeenten in Nederland vieren naturalisatieceremonies op eigen gekozen dagen gedurende het hele jaar. Jaarlijks worden er tussen 22.000 en 27.000 mensen genaturaliseerd (bron CBS 2015-2014).

Genaturaliseerden, ook wel nieuwe Nederlanders genoemd, hebben een integratietraject doorlopen en zijn ingeburgerd. Het boek Gefeliciteerd! U bent Nederlander is een toepasselijk kleurrijk geschenk tijdens een naturalisatieceremonie. Het is voor positief burgerschap geschreven, met nut voor de samenleving.

De meeste erkende nationale dagen staan in dit boek. In de herziene uitgave 2017 zijn hier zoveel mogelijk VN-dagen aan toegevoegd met vermelding van het resolutienummer. Kleurrijke foto’s, in een apart fotokatern, tonen het gezicht – als een stukje DNA – van Nederland. Natuurlijk ontbreekt het volkslied Wilhelmus van Nassouwe niet. In beknopte zin en eenvoudige taal wordt beschreven wat de Staten-Generaal inhoudt, wat de Eerste Kamer en Tweede Kamer doen en welke functie het kabinet en de regering heeft.

Dankzij dit boek kan er op een positieve en effectieve manier verder kennisgemaakt worden met Nederland. Het is een niet te missen giveaway bij naturalisatieceremonies, te meer omdat sociale duurzaamheid wordt beschreven wat Nederland groter en mooier maakt met maatschappelijke waarde.

Momenteel is het boek uitverkocht. In het eerste kwartaal van 2019 wordt een 3e druk gerealiseerd, een nieuwe boek met titel ‘Nederland is top! Gefeliciteerd, u bent Nederlander’.

Het boek Gefeliciteerd! U bent Nederlander, ISBN 9789490055134, kent de vaste boekenprijs € 19,95 per stuk en kan besteld worden via: contact@uitgeverijprospera.nl, m.b.v. het bestelformulier hieronder of middels het blad ‘bestellen’ op deze website

Vanaf 30 stuks wordt er korting verleend volgens de voorwaarden van het Commissariaat van de Media.

Kaasmarkt Gouda

Bestelformulier voor Gefeliciteerd! U bent Nederlander

ISBN 9789490055134