Gemeenten

In het nieuwste naturalisatieboek Een beeldschoon Koninkrijk der Nederlanden blijft de aandacht gevestigd op de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Nederland heeft zich als lidstaat van de Verenigde Naties gecommitteerd aan deze doelstellingen in de Agenda 2030. Ze worden ook wel Global Goals of Sustainable Development Goals (SDGs) genoemd. Het is voornaam dat nieuwe Nederlanders kennis maken met een sociaal duurzaam Nederland dat mede ontspruit uit passievolle inzet van vrijwilligers en professionals op diverse vlakken.

Wat zijn Global Goals? – Het zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel SDG’s genoemd, die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030. Deze SDG’s kennen nog eens 169 targets om uit te voeren.

Wat zijn Global Goals Gemeenten? – Global Goals geven tot het jaar 2030 richting aan een wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling. Global Goals staan op de agenda van iedere wereldburger. VNG International zegt hier het volgende over: “Alle Global Goals hebben targets die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Lokale overheden moeten niet worden gezien als louter uitvoerders van de agenda. Lokale overheden zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en het overheidsniveau dat in de beste positie verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren.” Gemeenten kunnen zich opgeven als Global Goals Gemeente. Hiervoor wordt zelfs een oproep gedaan: Gemeenten4GlobalGoals – samen op weg naar een duurzame wereld.

Burgemeester Oss, Wobine Buijs-Glaudemans: “Als samenleving moet je sociale veerkracht hebben. Als je je eigen gemeentelijk beleid stroomlijnt met  Global Goals, dan stroomlijn je ze in een wereldtaal.”

Burgemeester Utrecht, Jan van Zanen: “Maak het praktisch. Maak het lokaal.”

Gemeente Oss en gemeente Utrecht staan ieder geregistreerd als meest inspirerende Global Goals Gemeente.