Kracht&Passie

Passie verdient een felicitatie!

Nederland is kleurrijk en passievol. De ondertitel van het boek Een beeldschoon Koninkrijk der Nederlanden draagt een felicitatie, want het is best een beetje bijzonder om Nederlander te zijn, formeel en informeel.

Dagelijks zijn er miljoenen Nederlanders, en andere mensen met nationaliteiten, actief om aandacht te besteden aan erkende nationale dagen en aan speciale dagen van de Verenigde Naties. De inzet zorgt voor een positieve stroming en vorm van sociale duurzaamheid waarbij sociale waarde wordt gecreëerd, wereldwijd. Zo ontstaat eenheid, respect, gelijkheid, duurzaamheid en vrede. Dit is de kracht van een samenleving, om samen met anderen, andere (VN-)landen, actief te zijn op een mondiaal niveau.

Bloemcorso Zundert. Veel handen maak licht werk om honderdduizenden Dahlia’s te verwerken tot kunst en cultuur.

Quote: ‘Nederlanderschap is meer dan een formaliteit in een paspoort of op een identiteitskaart.’

De kracht van een samenleving‘Als er wordt gezaaid met oprechte passie, zonder schade aan te richten, ontstaan de meest geweldige vruchten die kunnen worden geoogst en kan de juiste koers worden gevaren ten bate van iedere mens, ongeacht afkomst, cultuur, geaardheid en religie opdat ontwikkeling en verbinding groeit en verenigt van generatie tot generatie. Dit maakt het leven zinvol en gaat over grenzen heen in een wereld waar samen wordt geleefd.’